Cykelberegner

Hvor mange penge kan din virksomhed spare på et år?

Samlet antal ansatte

Kører til arbejde i egen bil

Ekstra nye cyklister

Ekstra antal nye cyklister

3 cyklister

Reduceret CO2-udledning

1328 kilo

Reducering i antal sygedage

€ 1120

Reducerede parkeringsomkostninger

€ 3.600

Potentiel besparelse pr.
år for arbejdsgiveren

€ 16.454

Cykelberegner


Med cykelberegneren kan du let regne ud, hvor meget din virksomhed kan sparre, hvis bilisterne tager cyklen i stedet for bilen. I cykelberegneren kan du indtaste antallet af ansatte og antallet af personer, som kører til arbejde i egen eller leaset bil.

Beregneren udregner potentielle besparelser pr. år og reduktion i CO2-udledning.

Gennemsnitlig distance ved pendling på cykel:

km

Den gennemsnitlige danske pendler bor 20,1 kilometer fra sit arbejde.

Gennemsnitlig mængde CO2-udledning ved pendling med bil:

gram

CO2-udledningen fra nye biler i Danmark i år 126,6 gram

Det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. år:

dage

365 dage minus lørdage, søndage og helligdage pr. år, minus det gennemsnitlige antal giver 216 arbejdsdage om året.

Udgifter pr. sygedag:

euro

Arbejdsomkostningerne i Danmark er i gennemsnit 243 kr. pr. time. Disse omkostninger er alle forbundet med det at have folk ansat fx lønninger, sociale bidrag, overtid, fratrædelsesgodtgørelser, betalt ferie, løn under sygdom og efteruddannelse. Den gennemsnitlige arbejdsdag er 7,4 timer.

Mindre sygefravær ved at cykle regelmæssigt:

dage

Ansatte, som cykler til arbejde, er sjældnere syge. I gennemsnit er de syge 4,95 dage mindre end de af deres kollegaer, der ikke cykler til arbejde.

Parkeringsomkostninger:

euro

Disse er de gennemsnitlige parkeringsomkostninger pr. bil minus omkostningerne pr. cykelparkeringsplads. Omkostningerne varierer meget fra lokation til lokation.